Sprzedaj Zadłużoną Firmę Spółkę Chronimy Podatkowo oraz 299 ksh

1,00 zł

kupię


Sprzedaj Grudziądz, Zadłużoną Grudziądz, Firmę Grudziądz, Spółkę Grudziądz, Chronimy Grudziądz, Podatkowo Grudziądz, oraz Grudziądz

Kupimy spółkę, Jesteśmy zainteresowani nabyciem spółek, które borykają się trwale, lub przejściowo, z utratą płynności finansowej. Nabywamy spółki po przeanalizowaniu wstępnym dokumentacji finansowej w postaci sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowych objaśnień. Nasze działanie pozwoli :uchronić się przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ,ochronę przed poniesieniem odpowiedzialności majątkowej, ochronę majątku prywatnego przed wierzycielami ,ochronę majątku przedsiębiorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Państwa , skutecznie pomagamy w 299 ksh tel.784-494-784 www.spolkekupie.com biuro@spolkekupie.com


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 396

nr ogłoszenia: 20659